Samarbeidsavtaler med Sametinget

Klikk for stort bilde

Her kan du lese mer om Finnmark fylkeskommunes samarbeidsavtaler med Sametinget.

 

Finnmark fylkeskommune og Sametinget har per i dag to samarbeidsavtaler: én generell samarbeidsavtale om tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutvikling til gode for Finnmark, og én samarbeidsavtale om tospråklighetstilskuddet som skal brukes i Finnmark fylkeskommune med virksomheter for å styrke samisk språk. Fra 2018 er ny samarbeidsavtale på plass, hvor de nevnte avtalene slås sammen til én.

 

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2013-2016

Det overordnede formålet med avtalen er å bidra til en positiv utvikling i Finnmark med særlig vekt på å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og næringsliv og øvrig samisk samfunnsliv i fylket. Dette skal skje gjennom tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutvikling på områder som inngår i både den fylkeskommunale og Sametingets tjenesteportefølje: næringsutvikling, opplæring, arealforvaltning, nordområdepolitikk, kultur, folkehelse og kulturminneforvaltning.

Her kan du lese samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2013-2016 (PDF, 203 kB). Avtalen er forlenget og blir erstattet av ny samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune fra 2018.

 

Tospråklighetsavtalen

Tospråklighet er et mål vi jobber mot i samarbeid med Sametinget, gjennom den såkalte Tospråklighetsavtalen (Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune om bruken av tospråklighetsmidler 2012 – 2014). Tilskuddet brukes til gjennomføring av ulike samiske språktiltak i organisasjonen, samt til å øke kompetansen om samisk språk og kultur blant de ansatte. Avtalen ble i fylkesutvalget i 2014 forlenget ut 2015, med opsjon på forlengelse i ytterligere ett år, det vil si ut 2016. 

Her kan du lese samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune om bruken av tospråklighetstilskuddet 2012-2014. (PDF, 381 kB) Avtalen er forlenget ut 2016 og erstattes av ny samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2018 - 2020.

Fant du det du lette etter?