Samarbeidsavtaler med Sametinget

Fylkesvaraordfører Bente Haug, fylkesordfører Runar Sjåstad, Sametingspresident Aili Keskitalo og rådsmedlem Ann-Mari Thomassen møttes i Varangerbotn i mai 2015 for å diskutere samarbeidsavtalen. Foto: Trond Magne Henriksen - Klikk for stort bilde

Her kan du lese mer om Finnmark fylkeskommunes samarbeidsavtaler med Sametinget.

 

Finnmark fylkeskommune og Sametinget har to samarbeidsavtaler: én generell samarbeidsavtale om tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutvikling til gode for Finnmark, og én samarbeidsavtale om tospråklighetstilskuddet som skal brukes i Finnmark fylkeskommune med virksomheter for å styrke samisk språk.

 

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2013-2016

Det overordnede formålet med avtalen er å bidra til en positiv utvikling i Finnmark med særlig vekt på å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og næringsliv og øvrig samisk samfunnsliv i fylket. Dette skal skje gjennom tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutvikling på områder som inngår i både den fylkeskommunale og Sametingets tjenesteportefølje: næringsutvikling, opplæring, arealforvaltning, nordområdepolitikk, kultur, folkehelse og kulturminneforvaltning.

Her kan du lese samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2013-2016 (PDF, 203 kB).

 

Årlige handlingsplaner

For å samordne fellessatsinger mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget, utarbeides det årlig en handlingsplan på bakgrunn av den generelle samarbeidsavtalen. Handlingsplanen skal inneholde konkrete fellessatsinger, og stiller krav til fylkeskommunen og Sametinget om å stille til rådighet de nødvendige faglige ressursene knyttet til gjennomføring av slike tiltak. Tiltakene må være gjennomførbare og det skal være mulig å vurdere om tiltaket har vært vellykket eller ikke. Derfor er det også av stor betydning at tiltakene blir så konkrete som mulig.

Her kan du lese handlingsplanen for 2015 (PDF, 89 kB).

Her kan du lese handlingsplanen for 2016 (PDF, 78 kB).

 

Tospråklighetsavtalen

Tospråklighet er et mål vi jobber mot i samarbeid med Sametinget, gjennom den såkalte Tospråklighetsavtalen (Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune om bruken av tospråklighetsmidler 2012 – 2014). Tilskuddet brukes til gjennomføring av ulike samiske språktiltak i organisasjonen, samt til å øke kompetansen om samisk språk og kultur blant de ansatte. Avtalen ble i fylkesutvalget i 2014 forlenget ut 2015, med opsjon på forlengelse i ytterligere ett år, det vil si ut 2016. 

Her kan du lese samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune om bruken av tospråklighetstilskuddet 2012-2014. (PDF, 381 kB) Avtalen er forlenget ut 2015.

Fant du det du lette etter?