Samarbeidsavtalen med Sametinget

Klikk for stort bilde

10. september 2018 ble ny samarbeidsavtale undertegnet mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune.

Finnmark fylkeskommune og Sametinget har siden 1993 hatt samarbeid om tospråklighetsarbeidet i Finnmark fylkeskommune for å styrke samisk språk, og siden 2003 hatt en samarbeidsavtale om tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutveksling til gode for Finnmark.

Fra 2018 er disse to samarbeidsavtalene slått sammen til én avtale. Den kan du lese her (PDF, 3 MB).

Kontakt

Nina Merete Austad
rådgiver - samisk språk, kultur og samfunn
78 96 30 38
992 29 940
Ida Thorseng Huru
Fagleder allmennkultur
78 96 31 69
911 86 004