Nyttig seminar om samiskarbeidet i FFK

Klikk for stort bilde

Språklig og kulturell revitalisering, tospråklighetsordningen, mål og muligheter samt fylkeskommunens rolle som pådriver i samiskarbeidet var temaer under lederseminaret "Samisk i FFK".

Torsdag 4. februar ble lederseminaret "Samisk i FFK" arrangert på Fylkeshuset i Vadsø. Dagen var satt av til forelesninger og diskusjon om arbeidet med det samiske i Finnmark fylkeskommune. Her kan du lese programmet for dagen (PDF, 363 kB).

Faglig innhold

Historiker dr. philos Steinar Pedersen holdt et foredrag om bakgrunnen for dagens behov for språklig og kulturell revitalisering og forklarte prosessene og holdningene som ledet fram til starten av fornorskningstida fra midten av 1800-tallet.

Rådgiver ved Språkavdelinga på Sametinget, Lájlá Helene Eira, holdt et foredrag om tospråklighetsordningen og hvilke formelle krav og rammer som gjelder for bruk av tospråklighetsmidlene. Her kan du lese Lájlá Helene Eiras presentasjon (PDF, 383 kB).

Dialog

Rådgiver - samisk språk, kultur og samfunn Nina Merete Austad holdt et foredrag om mål, strategier og muligheter for tospråklighetsarbeidet i Finnmark fylkeskommune, med fokus på betydningen av dialog med virksomhetene, bevissthet i organisasjonen og forankring på ledernivå for å styrke og utvikle det samiske. Her kan du lese presentasjonen (PDF, 2 MB).

Direktør ved Gáldu - Kompetansesenter for urfolks rettigheter Laila Susanne Vars holdt en presentasjon om fylkeskommunens ansvar for samisk språk, kultur og samfunnsutvikling hvor hun koplet Norges internasjonale folkerettslige forpliktelser til forpliktelser på det regionale nivået. Hun understreket fylkeskommunens rolle som politikkutvikler og pådriver for styrking og utvikling av det samiske.

Strategier som favner vidt

Kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen presenterte Finnmark fylkeskommunes nye samiskstrategier, som er et verktøy for arbeidet med utvikling og styrking av det samiske i FFK. Her kan du se presentasjonen (PDF, 564 kB).

Samiskstrategiene legger grunnlaget for en bred satsning på det samiske i Finnmark fylkeskommune. Her har man satt følgende samfunnsmål: "Finnmark fylkeskommune er en organisasjon som bidrar til utvikling og styrking av samisk språk, kultur og samfunn i Finnmark."

- Imponerende arbeid, var Steinar Pedersens kommentar om FFKs samiske strategier.

Laila Susanne Vars var også svært positiv til de nye samiskstrategiene og påpekte at et slikt samfunnsmål viser at fylkeskommunen tolker arbeidet med det samiske som en sektorovergripende og naturlig del av organisasjonen. Hun understreket Finnmark fylkeskommunes rolle som pådriver for samiskarbeidet i Finnmark. Hun utfordret også fylkeskommunen med å peke på mulighetene til å gå lenger enn lovkravene når det gjelder styrking og utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Du kan lese samiskstrategiene her (PDF, 4 MB) (norsk). Samisk versjon finner du her (PDF, 4 MB).