– Lihkku beivviin! Gratulerer med samefolkets dag!

Klikk for stort bilde

– Vi markerer nasjonaldagen til en stor del av befolkninga i fylket vårt, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Hun ønsker alle til lykke med samefolkets dag.

I dag markerer vi en viktig dag for Finnmark – samefolkets dag. Vi markerer nasjonaldagen til en stor del av befolkninga i fylket vårt, og gjennom det anerkjenner vi den naturlige tilhørigheten som samisk språk og kultur har til Finnmark og til landet forøvrig.

Den samiske nasjonaldagen feires til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar 1917, for over 100 år siden. Dette møtet var et viktig steg på veien mot like rettigheter for samene, i ei tid som var preget av assimileringspolitikk og undertrykking av det samiske.

Siden den gang har det skjedd viktige framskritt: Særlig har Sameloven, grunnlovsparagraf 108 om samisk språk, kultur og samfunn, og opprettelsen av Sametinget, vært viktige milepæler i kampen for mangfold og for like rettigheter for den samiske befolkninga.

6. februar gir oss en påminnelse, både om det som er oppnådd for å styrke og verne om samisk språk og kultur, men også om at vi som samfunn har et stykke igjen. At det fremdeles er behov for å finne nye veier i arbeidet med å styrke det samiske.

Gratulerer med dagen! Lihkku beivviin! Leek sä'mmlai meersažpei'vven!

Markering på Fylkeshuset

På Fylkeshuset i Vadsø ble dagen markert i kantina klokken 10. Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech holdt velkomsttalen hvor han blant annet snakket om hvorfor samenes nasjonaldag er viktig. 

– Dagen er viktig, fordi det betyr så mye å bli sett og anerkjent. Den er viktig, fordi det viser at vi som samfunn kan finne rom og takhøyde nok til å feire også den samiske nasjonaldagen. I Finnmark er dagen spesielt viktig fordi den samiske kulturen er en så naturlig og viktig del av samfunnslivet vårt, sa Jensen Bech.

 
Kulturinnslaget på markeringen var kortfilmen «Birds in the Earth» av den prisbelønte regissøren Marja Helander som har samiske røtter. Etterpå ble det servering av bidos, kaker og kaffe.