Hjertespråket engasjerer

Samisk flagg Foto Nina Merete Austad - Klikk for stort bildeFylkesutvalget vedtok tirsdag 14. mars høringssvar til NOU 2016: 18 Hjertespråket. Illustrasjonsfoto: Nina Merete Austad

Fylkesutvalget vedtok tirsdag 14. mars høringssvar til samisk språkutvalgs utredning Hjertespråket om situasjonen for samiske språk i det offentlige.

Samisk språkutvalgs utredning NOU 2016: 18 Hjertespråket tar for seg situasjonen for samiske språk i offentlig forvaltning og kommer med forslag til tiltak for å styrke de samiske språkene. Utredninga er sendt ut på høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesutvalget behandlet tirsdag Finnmark fylkeskommunes høringssvar til utredninga i sak 15/17. Her finner du vedtaket, saken og utredninga.

En viktig oppgave

Fylkesutvalget poengterte at arbeidet med samiske språk er en viktig og krevende oppgave, og understreket at Finnmark fylkeskommune ønsker å være med å utvikle dette arbeidet, blant annet med utgangspunkt i det grundige arbeidet som er gjort med utredninga. Samtidig er det viktig at statlige myndigheter bidrar til at lokale og regionale offentlige organ har mulighet til å oppfylle eventuelle endringer i lov eller praksis. En forbedring av situasjonen for de samiske språkene i Norge betinger at myndighetene er villige til å stille nødvendige ressurser til disposisjon.