Forvaltningsområdet for samisk språk

Klikk for stort bilde

Finnmark er det fylket med langt flest samiske språkforvaltningskommuner.

Finnmark har per i dag fem kommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk:

Når kommuner blir innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, blir fylkeskommunen også automatisk del av det samiske språkforvaltningsområdet. Finnmark er i så måte det fylket med langt flest samiske språkforvaltningskommuner.

Samelovens språkregler

I forvaltningsområdet for samisk språk gjelder samelovens språkregler. Formålet med språkreglene er å bevare og utvikle samiske språk ved særlig å styrke bruken av samisk språk i offentlig sammenheng. Loven likestiller norsk og samisk språk innenfor forvaltningsområdet. Sameloven forplikter statlige, lokale og regionale offentlige organer.

Norsk og samisk likeverdige språk

Samelovens § 1-5 slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de skal være likeverdige etter bestemmelsene i samelovens kapittel 3.

Samelovens språkregler gir innbyggerne språklige rettigheter i møte med ulike offentlige organ. Det gjelder blant annet oversettelse av regler, kunngjøringer og skjema til samiskrett til skriftlig svar på samiskrett til utdanningspermisjon for å lære samisk.

Samiskarbeidet i Finnmark fylkeskommune

Mer om hvordan vi jobber med å utvikle og styrke bruken av samisk språk i Finnmark fylkeskommune, kan du lese om i våre samiskstrategier (PDF, 4 MB).