Diskuterte samarbeidsavtalen

Sametingspresident Aili Keskitalo og fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Foto: Nina Merete Austad - Klikk for stort bilde

Den nye samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Finnmark fylkeskommune stod på dagsorden da fylkesordfører Ragnhild Vassvik og sametingspresident Aili Keskitalo møttes ved Ä'vv Skoltesamisk museum i Neiden 16. august.

En naturlig samarbeidspartner

Finnmark fylkeskommune og Sametinget har siden 1993 hatt en samarbeidsavtale om utvikling og økt bruk av samisk språk i Finnmark fylkeskommune, den såkalte tospråklighetsordninga. Siden 2003 har partene hatt samarbeid for styrking og synliggjøring av samisk kultur, språk, næringsliv og øvrig samisk samfunnsliv i fylket. Nytt for avtaleperioden 2018 – 2020 er at disse to avtalene oppdateres og slås sammen til én avtale.

- Finnmark er et fylke med stor samisk befolkning. Finnmark fylkeskommune har som forvaltningsorgan i det samiske språkforvaltningsområdet et spesielt ansvar for å utvikle og styrke samisk språk og kultur i fylket. Derfor er det så naturlig og verdifullt for oss å ha et avtalefestet samarbeid med Sametinget, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Mange felles saker

Samarbeidsavtalen inneholder delkapitler på overordnet nivå, i tillegg til et antall fokuspunkter. Arbeidet vil skje gjennom tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutveksling på områder som inngår både i den fylkeskommunale og Sametingets tjenesteportefølje, slik som opplæring, næring, kultur, kulturminneforvaltning og regional planlegging.

- Sametinget og Finnmark fylkeskommune har mange felles prioriteringer og mye å samarbeide om, som for eksempel styrking av samisk språk i offentlig forvaltning, samisk kunst og litteratur, rekruttering av samiskspråklige lærere, Várjjat Siida som verdensarvsted, og styrking av folkehelsearbeidet i fylket. Jeg tror denne avtalen danner et godt grunnlag for å lykkes med mange av våre felles satsninger, avslutter Ragnhild Vassvik.

 

Kontaktperson: Ragnhild Vassvik 48063335