Velkommen til våre sider for samisk språk, kultur og samfunn!

Klikk for stort bildeHer kan du lese mer om vårt arbeid med det samiske samt våre samarbeidsavtaler som berører samisk språk, kultur og samfunn.

I tillegg er du velkommen til å ta kontakt med oss på samisk@ffk.no

Synnøve Persen og fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik under Tråante 2017. Foto: Nina Merete Austad

Fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik åpnet søndag Synnøve Persens utstilling "Who's Afraid? Gii ballá?" under Tråante 2017-jubileet.

I anledning Tråante 2017 - hundreårsmarkeringen for det første allsamiske landsmøtet i Trondheim - presenterer Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner verket Vidderna inom mig. Stykket er et samisk oratorium av Svante Henryson.

Finnmark er det fylket med langt flest samiske språkforvaltningskommuner.

Her kan du lese om Finnmark fylkeskommunes strategier for det interne arbeidet for styrking og synliggjøring av samisk språk, kultur og samfunn. Strategiene ble vedtatt i fylkesutvalget 8. desember 2015.

Språklig og kulturell revitalisering, tospråklighetsordningen, mål og muligheter samt fylkeskommunens rolle som pådriver i samiskarbeidet var temaer under lederseminaret "Samisk i FFK".

29. januar møttes Sametingets og Finnmark fylkeskommunes politiske ledelse på Fylkeshuset i Vadsø til det årlige politiske møtet.

Samefolkets dag markeres 6. februar hvert år ved alle Finnmark fylkeskommunes virksomheter. Her kan du lese om markeringen på fylkeshuset i Vadsø 6. februar 2015.

Kontakt

Nina Merete Austad
rådgiver - samisk språk, kultur og samfunn
78 96 30 38
992 29 940