Trafikksikkerhetsmidler

De fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidlene kan tildeles kommuner og andre som ønsker å satse på trafikksikkerhet. 

Publisert av Ann-Kristin Johnsen. Sist endret 10.12.2016

 

Trafikksikkerhetsmidler 2017

 

Finnmark fylkeskommune tildeler hvert år midler til trafikksikkerhetsarbeid i fylket. Trafikksikkerhetsmidlene tildeles kommuner og andre som ønsker å satse på trafikksikkerhet.

Nytt for året er at det er åpnet for muligheten til å søke for prosjekter med varighet over to år, dette må komme tydelig fram i søknaden.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at søknader fra andre parter enn kommunen skal sendes gjennom den enkelte kommune.

Fysiske tiltak krever som hovedregel minimum 20% egenfinansiering. Planleggingstilskudd kan bevilges til fysiske tiltak, men begrenset oppad til 5% av beregnede byggekostnader.

Tilskudd til pedagogiske tiltak kan gis med 100% dekning av beregnede kostnader, eller inngå som delfinansiering sammen med andre tilskuddsordninger.

Søknadsskjema, inklusiv vedlegg og gjeldende kommunale trafikksikkerhetsplan sendes primært til:

firmapost@vegvesen.no

Eventuelt kan søknad sendes til:
Statens vegvesen
Dreyfusshammarn 31
8002 Bodø

Søknadsfrist: 10 januar 2017.

Spørsmål angående trafikksikkerhetsmidlene kan rettes til:
Kristian Øvernes
Statens vegvesen
tlf. 900 99 150

Retningslinjer for trafikksikkerhetsmidler (PDF, 246 kB)

Søknadsskjema for trafikksikkerhetsmidler 2017 (PDF, 127 kB)

Fant du det du lette etter?