Rassikring

Her er prioriteringen for fordelingen av midlene til rassikring i perioden 2014-2017.

Fordeling av midler til rassikring
Pri. Sted Type Mill. kr.
1 Fv. 19, fv. 72, fv. 77, fv. 882, fv. 883 Skredovervåking og planlagt nedskyting av skred 15
2 Fv. 264 Skjånesvegen, Gamvik Snøskjermer og fanggrøfter, rensking 15
3 Oksevågen /Sandfjorddal Snøskjermer 8
4 Fv. 102 Falkeberget, Sørøya Snøskjerm, nett og bolt 10
5 Fv. 882 Øksfjordvegen Omlegging av veg, overvåkning, skredkontroll 20

Buffer: 2 mill

Totalsum: 70 mill kroner

Følgende legges til grunn for prioriteringer

  • Prosjektene er spredd geografisk
  • Det prioriteres flere og rimeligere enn få og kostnadskrevende prosjekter
  • Tiltak nummer 1 er skredovervåkning og planlagt nedskyting av skred. Tiltaket blir gjennomført på flere strekninger i rassikringsplanen som alternativ til dyrere skredsikringsprosjekter

Presiseringer og forbehold

Finnmark fylkeskommune får tildelt en ramme for skredsikring. Disse midlene inngår ikke i det ordinære fylkesvegbudsjettet. Fylkeskommunen prioriterer forslag til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet og har anledning til å foreta omprioriteringer innenfor tildelte rammer. Skredsikringsmidler prioriteres over en fireårsperiode Eventuelle kostnadsoverskridelser dekkes av fylkeskommunen.

Fant du det du lette etter?