Samferdselsprosjekter

Vi jobber hele tiden for å utvikle tilbud, trygghet og framkommelighet for alle som reiser i Finnmark. Her er noen av de pågående prosjektene våre.

 

Nye kaier for ekspressbåt

Fylkestinget bevilget juni 2015 ca. 80 millioner kroner til nye ekspressbåtkaier i Måsøy, Alta og Hammerfest kommuner. Prosjektet skal erstatte gamle ekspedisjonskaier med nye, moderne kaier tilpasset bilførende ekspressbåter med lem. Kaiene er planlagt til:

 • Måsøya
 • Ingøya (Vikran)
 • Akkarfjord (Sørøya)
 • Hammerfest
 • Altneset (Seiland) 
 • Kvalfjord (Stjernøya)

HR Prosjekt AS er leid inn som prosjektleder i prosjektet, og byggestart for de første kaiene - Altnes og Akkrafjord - vil være sent 2016. Prosjektet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2020.

Grensekryssende kollektivtrafikk

Daglig er det et titalls rutebusser som krysser grensene mellom Finnmark, Lapland fylke (Finland) og Murmansk fylke (Russland). Finnmark fylkeskommune leder et Kolarctic-støttet forprosjekt mellom fylkene for å drøfte felles utfordringer rundt grensekryssende trafikk, blant annet:

 • samordne trafikken bedre mot den fylkesinterne trafikken
 • samordne tilbringertrafikk for langrutene mot regionenes flyplasser
 • diskutere ulike former for publiseringsplattformer rettet mot det reisende publikum

Sammen med Lapland fylke og Mumransk fylke skal det vurderes hvorvidt forprosjektene skal dras videre i et hovedprosjekt, som vil ha som mål å styrke infrastruktur og samhandling av kollektivtrafikken over grensene.

 

Sykkelbyen Alta

I samarbeid med Statens vegvesen og Alta kommune deltar fylkeskommunen i prosjektet Sykkelbyen Alta. Finnmark fylkeskommune og Alta kommune har hver bidratt med 5 mill kroner mens Statens vegvesen har brukt 7 mill kroner på prosjektet. I prosjektet blir det lagt vekt på:

 • Sammenhengende vegnett for sykkeltrafikken
 • Sykkelparkering, fartsdempende tiltak og skilting av sykkelruter
 • Å motivere bedrifter og skoler til økt sykkelbruk
 • Å måle effekten av ulike tiltak. 

Kontakt

Lars H Engerengen
Seniorrådgiver
78 96 30 28