Skoleskyss

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for å organisere og finansiere skoleskyssen. Retten til skoleskyss er beskrevet i Opplæringsloven. Utfyllende retningslinjer er gitt i skoleskyssreglementet for Finnmark. 

I Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss 

  • 1. og 2. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
  • 3. - 10. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
  • Elever i videregående skole som bor mer enn 6 km fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Her kan du måle din avstand til skolen

Retningslinjer skoleskyss

Søknad

Alle elever som mener å ha krav på skoleskyss må søke om skoleskyss elektronisk. Er du 15 år eller yngre, må foresatte stå for søknaden. Alle skysselever vil motta et vedtak som viser at de har rett på skoleskyss. For å søke om skoleskyss må du logge inn via ID-porten eller MinId/Bank-ID. Bilde til skyssbevis lastes opp når du fyller ut søknaden. Gå til søknadsskjema for skoleskyss.

Skyssbevis

Elever i grunnskolen får skyssbevis utdelt på skolen.

Elever i grunnskole og videregående opplæring kan få skyssbevis på sin mobiltelefon - last ned app "FFK Mobillett" fra AppStore eller Play-butikk.

Mer informasjon om hvordan skoleskyss på mobil fungerer finner du ved å gå inn på Snelandia sine sider om skoleskyss, ved å klikke her.

Spørsmål?

Send epost til skoleskyss@ffk.no