Kollektivanbudet - politisk behandling

Her er en oversikt over politisk behandling av kollektivanbudet:

FYLKESTINGET

 • MØTEDATO 14.DESEMBER 2011 – Melding om anskaffelsesprosessen for kollektivkontrakter
 • MØTEDATO 8.MAI 2013 – Fremtidig billettstruktur for kollektivtransport i Finnmark (Sak 10/13)
 • MØTEDATO 12.DESEMBER 2013 – Konkurransegrunnlag for hurtigbåter 2016 – 2025 (Sak 35/13)
 • MØTEDATO 8.MAI 2014 – Tilleggsproduksjon og rammer i hurtigbåtanbudet (Sak 3/14)
 • MØTEDATO 29.OKTOBER 2014 – Sambandet Mikkelsby – Kongshus (Sak 26/14)
 • MØTEDATO 11.DESEMBER 2014 – Konkurransegrunnlaget for bussdrift 2016 – 2022 (Sak 52/14)
 • MØTEDATO 25.MARS 2015 – Melding om bussdrift 2016 – 2022 (Melding 4/15)
 • MØTEDATO 25.MARS 2015 – Fylkeskommunens fremtidige rolle som godsbefrakter (Sak 2/15)
 • MØTEDATO 25.MARS 2015 – Konkurransegrunnlag Flexxruter 2016 – 2020 (Sak 3/15)
 • MØTEDATO 18.JUNI 2015 – Melding om endret fartøyløsning Survik (Melding 5/15)
 • MØTEDATO 18.JUNI 2015 – Takstjustering Kollektivtransport (Sak 27/15)
 • MØTEDATO 10.DESEMBER 2015 – Konkurransegrunnlag Flexxruter (Ny-utlysing) 2016 – 2021 (Sak 59/15)

FYLKESUTVALGET

 • MØTEDATO 8.MAI 2012 – Konkurransegrunnlag ferje (Sak 12/19)
 • MØTEDATO 12.JUNI 2012 – Konkurransegrunnlag Ferjepakke I (Sak 12/29)
 • MØTEDATO 26.NOVEMBER 2013 – Fartøyvalg i Øksjordsambandene (Sak 45/13)
 • MØTEDATO 29.JANUAR 2014 – Fartøyvalg i Øksfjordsambandene (Sak 2/14)
 • MØTEDATO 17.JUNI 2014 – Melding om løsning for tungtransport til/frå Årøya (Melding 7/14)
 • MØTEDATO 17.JUNI 2014 – Løsning for tungtransport til/frå Årøya (Sak 44/14)
 • MØTEDATO 22.SEPTEMBER 2014 – Nytt Flexxanbud for Finnmark 2016 – 2021 (Sak 39/15)

HOVEDUTVALGET FOR KULTUR, NÆRING OG SAMFERDSEL

 • MØTEDATO 15.SEPTEMBER 2011 – Anskaffelsesprosessen (Sak 11/58)
 • MØTEDATO 15.FEBRUAR 2012 – Finansiering av anskaffelsesprosjektet (Sak 12/9)
 • MØTEDATO 24.MAI 2012 – Konkurransegrunnlag for ferjesamband (Sak 12/32)
 • MØTEDATO 26.MAI 2014 – Kollektivruter på helg- og høytidsdager (Melding 3/15)

ANSKAFFELSESUTVALGET

MØTE 2.FEBRUAR 2012 – OPPSTARTSMØTE MELLOM ARBEIDSGRUPPE OG STYRINGSGRUPPE 

MØTE 15.MARS 2012

MØTE 29.APRIL 2013

MØTE 17.JUNI 2013 (TELEFONMØTE)

MØTE 7.OKTOBER 2013