Flexx

Flexx-transport er et overordnet konsept for all bestillingstrafikk i Finnmark. Tilbudene inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet, men betjenes kun ved behov.

Bestille Flexx-reiser

Rutetabeller båt, buss og Flexx-transport

Målet med Flexx er å gi et brukertilpasset kollektivtilbud i områder med tradisjonelt lave trafikktall. Flexx-ruter opereres av mindre kjøretøy, så som taxi eller minibuss, samt ruter med ekspressbåt til steder som har liten eller ingen bosetning.  

Flexx-ruter skal:

  •  ivareta områder med lavt trafikkgrunnlag
  •  forhåndsbestilles
  •  gå til faste tider i faste ruter ved behov
  •  ha materiell tilpasset trafikkgrunnlaget

 

Mer informasjon og bestilling av Flexx-transport