Kollektivtransport

Klikk for stort bildeMS Årøy. Foto: Omni Produksjon AS

Kollektivtrafikken i Finnmark administreres av fylkeskommunen, driftes under varemerke Snelandia og omfatter buss-, hurtigbåt-, ferje- og flexxruter, samt drosjer. 

Skal du reise med buss eller båt?

Du finner all informasjon du trenger på Snelandia.no

Skoleskyss

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for å organisere skoleskyssen. Her finner du all informasjon om skoleskyss.

Mål for kollektivtransport

"Kollektivtransporten i Finnmark skal gi brukerne attraktive og forutsigbare transportmuligheter gjennom et helhetlig kollektivtilbud"

Strategiske tiltak for måloppnåelse:

  • Ved å tilrettelegge for et kollektivtilbud med optimal regularitet og punktlighet
  • Ved å prioritere kollektivtilbudet i områder med høyt trafikkgrunnlag, samtidig som distriktene ivaretas 
  • Ved å tilrettelegge kollektivtilbudet for samordnet offentlig transport for bedre ressursutnyttelse
  • Ved å standardisere nye kollektivanskaffelser i henhold til bransjenorm for økt konkurranse
  • Ved å være foregangsfylke i utvikling og testing av ny teknologi som gir bedre og mer effektive løsninger
  • Ved å innføre og legge til rette for alternative energibærere for all kollektivtransport innen 2026
  • Ved å jobbe for at dagens seilingsmønster for kystruta opprettholdes