Transportløyve

For å drive transport mot betaling (vederlag) kreves det løyve fra det offentlige. For å få løyve kreves det at man har kompetanse, vandel og bankgaranti etter bestemte regler i henhold til reglene i Yrkestransportloven med forskrifter. 

Fylkeskommunen er delegert ansvaret med å forvalte behovsprøvde løyver for

  • drosje
  • persontransport i rute
  • handikaptransport
  • selskapsvogn (limousin)

Behovsprøvd betyr at fylkeskommunen vurderer antall løyver etter behovet i markedet.

 

Søknadsskjema

I Finnmark er det felles søknadsskjema for alle typer transportløyver.

Her kan du søke elektronisk om drosjeløyve

 

Dersom du ikke benytter deg av elektroniske søknadsskjema, sendes ferdig utfylt skjema til:

Finnmark fylkeskommune
Samferdselsavdelinga
Fylkeshuset
9815 Vadsø

Søknadsskjema med samtlige vedlegg må sendes samlet. Mangelfull forsendelse vil ikke bli behandlet, men returnert.

Gebyr

I henhold til forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy skal løyvesøkere betale et behandlingsgebyr pålydende 3.400,- kroner ved utstedelse av løyvedokument. Løyvedokumentet leveres ikke ut før alle vedlegg er levert og betaling er registrert. Betalingen må dokumenteres ved forevisning av original kvittering for innbetalt løyvegebyr.

Vedtak og klager

Vedtaket i løyvesaker er å anse som enkeltvedtak og kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes skriftlig til Finnmark fylkeskommune, Samferdselsavdelinga.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Åse Lohiniva
saksbehandler
78 96 30 86