Kollektivtjenester

Klikk for stort bildeMS Årøy. Foto: Omni Produksjon AS

Finnmark fylkeskommune er gjennom yrkestransportloven gitt ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk. Fylkeskommunen kjøper rutetjenester med buss, ferger og hurtigbåter fra private ruteselskaper for ca. 280 mill. kr. pr. år.

Rutetabeller båt, buss og Flexx-transport

Reiseplanlegger Snelandia

Bestille Flexx-transport

Kollektivtransport

Finnmark fylkeskommune har ansvar for å planlegge og tilrettelegge det lokale og regionale buss- og båtrutetilbudet i fylket. Avdelingen for samferdsel skal sikre alle et hensiktsmessig transporttilbud innen rutetransport, skoleskyss og transport for funksjonshemmede.

Fylkeskommunens ansvar for kollektivtrafikken er nedfelt i yrkestransportloven. Fylkeskommunen kjøper rutetjenester med buss, ferger og hurtigbåter for ca. 280 mill. kr. pr. år. Ved inngangen til 2016 er all kollektivtrafikk i Finnmark konkurranseutsatt. Fylkeskommunen er opptatt av å gi innbyggerne et fremtidsrettet og moderne kollektivtilbud.

Miljøvennlig

Finnmark fylkeskommune har et nært samarbeid med operatørene på land og sjø om tiltak for å redusere utslipp fra kollektivtrafikken, blant annet ved å stille krav til miljøvennlig teknologi og drivstoff ved kjøp av transporttjenester.

Universell utforming

Universell utforming (uu) er lovfestet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, der formålet blant annet er å sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle. Fylkeskommunen jobber kontinuerlig med uu, og blir ivaretatt i kollektivplanlegging og - utvikling.

Kollektivtilbud i både by, tettsted og distrikt

Fylkeskommunen er opptatt av å utvikle et brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene, samt tilrettelegge for effektiv kommunikasjon i byene. Dette ivaretas gjennom ulike prosjekter fylkeskommunen leder eller deltar i. Kollektivtransport med buss er i hovedsak knyttet til byer og større tettsteder. Fylkeskommunen er også pålagt å ha et transporttilbud til alle skoleelever som har rett til gratis skoleskyss etter bestemte regler. Skoleskyssen utgjør således grunnstammen i kollektivtransporttilbudet i distriktene.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Lars H Engerengen
Seniorrådgiver
78 96 30 28
Edd Olav Sæter
Rådgiver
78 96 32 11
414 43 844