Skredsikring

Finnmark fylkeskommune får tildelt en ramme for skredsikring. Disse midlene inngår ikke i det ordinære fylkesvegbudsjettet. 

Fylkeskommunen prioriterer forslag til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet og har anledning til å foreta omprioriteringer innenfor tildelte rammer. Skredsikringsmidler prioriteres over en fireårsperiode. Eventuelle kostnadsoverskridelser dekkes av fylkeskommunen.

Følgende legges til grunn for prioriteringer:

  • Prosjektene er spredd geografisk.
  • Det prioriteres flere og rimeligere enn få og kostnadskrevende prosjekter.
  • Tiltak nummer 1 er skredovervåkning og planlagt nedskyting av skred. Tiltaket blir gjennomført på flere strekninger i rassikringsplanen som alternativ til dyrere skredsikringsprosjekter.

Hovedutvalget for Kultur, næring og samferdsel vedtok 12. november i sak 51/13 følgende prioriteringer basert på tildelt ramme for rassikring i perioden 2014-17:

Tiltak

Sted

Prioriterings

faktor

Type

Mill. kr

Nr. 1

Fv. 19, fv. 72, fv. 77, fv. 882, fv. 883

 

Skredovervåking og planlagt nedskyting av skred

15

Nr. 2

Fv. 264 Skjånesvegen, Gamvik

5,19

Snøskjermer og fanggrøfter, rensking

15

Nr.3

Oksevågen /Sandfjorddal

4,9

Snøskjermer

8

Nr.4

Fv. 102 Falkeberget, Sørøya

3,63

Snøskjerm, nett og bolt

10

Nr.5

Fv. 882 Øksfjordvegen

3,47

Omlegging av veg, overvåkning, skredkontroll

20

     

Buffer

2

 

Sum

   

70

 

Fant du det du lette etter?