Trafikksikkerhetsprisen

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel deler ut trafikksikkerhetsprisen hvert år. Prisen er en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for å bedre trafikksikkerheten i fylket. 

Retningslinjer for trafikksikkerhetsprisen 

Trafikksikkerhetsprisen er en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for å bedre trafikksikkerheten i fylket. Prisen kan tildeles tiltak på veg eller tiltak som har fokus på sikkerhet knyttet til ferdsel med motoriserte kjøretøy.
Prisen skal stimulere til tiltak og engasjement blant enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og andre som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave.

Trafikksikkerhetsprisen – et pengebeløp på kr. 30.000,- samt diplom – deles ut på fylkestingets samling i oktober. Prisvinneren inviteres til å være tilstede på fylkeskommunens regning.

Statens Vegvesen Region Nord sørger for at trafikksikkerhetsprisen blir gjort kjent og setter frister for å foreslå kandidater. Konsultativt trafikksikkerhetsforum kan også innstille kandidater. Alle nominasjoner skal være begrunnet.

Hovdutvalget for kultur, næring og samferdsel (HU KNS) avgjør om trafikksikkerhetsprisen skal deles ut og hvem den skal deles ut til.

Foreslå en kandidat

Slik gjør du for å foreslå gode kandidater til trafikksikkerhetsprisen