Skredsikring

Finnmark fylkeskommune tildeles en ramme over Nasjonal transportplan-budsjettet til skreddsikring, disse midlene inngår ikke i det ordinære fylkesvegbudsjettet. Fylkeskommunen prioriterer skredtiltak og har anledning til å foreta omprioriteringer innenfor tildelt ramme.

Finnmark er tildelt 386 millioner koner i perioden 2018-2023. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel har vedtatt følgende fordeling av skredsikringsmidlene: (Tall i hele tusen)

Pri.

Prosjekt

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018-23

1

Fv. 102 Storbukta – Fossbakkelv og fv. 882 Flågan

10 000

24 000

 

 

 

 

34 000

2

Fv. 102 Falkenbergtunnelen

7 000

 

 

 

 

 

7 000

3

Fv. 241 Dyfjordvegen

7 000

 

 

 

 

 

7 000

4

Snøskjermprosjekt

10 000

10 000

 

 

 

 

20 000

5

Fv. 890 Sandfjordklubben, Kvalvika, Kvalvikeidet, Rødberget, Sandfjorden

1 000

13 000

12 000

 

 

 

26 000

6

Fv. 888 Hopseidet øst

1 000

15 000

 

 

 

 

16 000

7

Fv. 889 Eiterfjoprden

1 000

19 000

 

 

 

 

20 000

8

Fv. 883 Skillefjord

 

 

6 000

 

 

 

6 000

9

Fv. 889 Skipsbukta og Bakfjorddalen

 

1 000

15 000

 

 

 

16 000

10

Fv. 882 Hamnbukt/Stranda, Bukta, Leivika, Sommarnes

 

2 000

32 000

96 000

30 000

 

160 000

11

Fv. 264 Skjånesvegen

 

1 000

15 000

 

 

 

16 000

12

Fv. 19 Store Lerresfjord

 

 

 

 

42 000

14 000

56 000

SUM:

37 000

85 000

80 000

96 000

72 000

14 000

384 000