Samferdsel i Finnmark

Finnmark fylkeskommune har tre ansvarsområder innen samferdsel: kollektivtransport, vegeier og påvirkerrollen. 

Finnmark fylkeskommune har et ansvar som samfunnsutvikler gjennom helhetlig fokus på transportsystemet i fylket, som innebærer både ansvar for infrastruktur og for kollektivtransport. Samferdselspolitikken i fylket skal legge til rette for bolyst og næringsutvikling ved å ha fokus på innovative og miljøvennlige løsninger.

Effektmål:

"Å skape et transportsystem for Finnmark som fremmer bolyst, næringsliv, innovasjon og miljø"

 

Resultatmål:

"Finnmark skal ha et sikkert, effektivt og forutsigbart transportsystem som dekker befolkningen og næringslivets behov"

 

I tillegg er det utarbeidet syv delmål til følgende fagområder:

Kontakt

Per Bjørn Holm-Varsi
Samferdselssjef
78 96 30 55
970 90 473
Jørgen Blix
Assisterende samferdselssjef
78 96 32 93
472 99 160