Samferdsel i Finnmark

Finnmark fylkeskommune arbeider for at fylkets innbyggere og næringsliv skal ha et godt og forutsigbart transport- og kommunikasjonstilbud med sikker fremkommelighet. Skal du reise med buss eller båt, så kontakter du Snelandia.

 

Bestille Flexx-reise

Sjekke ruter med buss, båt og Flexx-transport

Rutetabeller

Fylkeskommunen har følgende mål for transport

Samfunnsmål

Å skape et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskapning og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Finnmark.

Resultatmål

Å skape et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem som møter befolkningens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transporter.

Ansvar

Fylkeskommunen har ansvar for bevilgning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Samferdsel ledes politisk av hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel, og administrativt av samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi.

Busser og båter

Buss- og båttilbudet får du hos Snelandia, som er det nye navnet på kollektivtjeneste i Finnmark.

Rutetabeller på Snelandia

Bestille Flexx-reise

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Per Bjørn Holm-Varsi
Samferdselssjef
78 96 30 55
970 90 473
Jørgen Blix
Assisterende samferdselssjef
78 96 32 93
472 99 160