Tilbakekalling av listeforslag

Klikk for stort bilde Frist for å kalle tilbake listeforslag, er ihht  valgloven § 6-5 senest 20. april kl. 12.
I 2019 er 20. april en lørdag og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.

Fylkestingsvalget Troms og Finnmark 2019 - listene blir lagt ut her etterhvert som de kommer inn:

Senterpartiet

Fremskrittspartiet 

Sosialistisk Venstreparti/Sosialisttalaš Gurutbellodat  

Partiet De Kristne

Alliansen

Kristelig Folkeparti 

Venstre

Høyre 

Nordkalottfolket 

Arbeiderpartiet 

Rødt 

Miljøpartiet De Grønne 

Liberalistene

Listeforslagene skal sendes til

Fylkesvalgstyret
Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø

Listeforslagene må være kommet inn til fylkesvalgstyret innen 1. april 2019 kl 12:00.

13 søkere har fått tilskudd til å informere om valg og øke valgdeltakelsen. Tiltakene som får støtte har stor variasjon, både når det gjelder målgrupper, geografi og type tiltak. Mer informasjon finner du her.

Valgdagen for fylkestingsvalget 2019 er satt til mandag 9. september. Du skal stemme etter den nye kommune- og fylkesinndelingen som trer i kraft fra 1. januar 2020. Det betyr at innbyggerne i Finnmark og Troms skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fant du det du lette etter?