Fylkestingsvalget 2019

Klikk for stort bilde Valgdagen for fylkestingsvalget 2019 er satt til mandag 9. september. Du skal stemme etter den nye kommune- og fylkesinndelingen som trer i kraft fra 1. januar 2020. Det betyr at innbyggerne i Finnmark og Troms skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Troms og Finnmark fylkeskommune.

Valget i 2019 gjennomføres som om sammenslåingen allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Hvem kan stemme

Du må ha fylt 18 år i løpet av valgåret for å kunne stemme.

Du må være norsk statsborger, eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
er du fra land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg:

Norske statsborgere som

  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  • er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

For å kunne stemme må stå innført i manntallet i en kommune.

Hvordan stemme

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune.

på selve valgdagen kan du bare stemme i din hjemkommune.Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Stortingsvalg

13 søkere har fått tilskudd til å informere om valg og øke valgdeltakelsen. Tiltakene som får støtte har stor variasjon, både når det gjelder målgrupper, geografi og type tiltak. Mer informasjon finner du her.

Fant du det du lette etter?