57 representanter er valgt inn i det nye fylkestinget i Troms og Finnmark.

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget er det som vanlig også skolevalg. Her finner du generell informasjon om skolevalget 2019 ved de videregående skolene i Finnmark.  

Valgdagen for fylkestingsvalget 2019 er satt til mandag 9. september.

Fylkesvalgstyret har i møte 20.05.19 godkjent følgende valglister i Troms og Finnmark:

Frist for å kalle tilbake listeforslag, er ihht  valgloven § 6-5 senest 20. april kl. 12.
I 2019 er 20. april en lørdag og påfølgende mandag er 2. påskedag. Som regulert i valglovens § 15-5 begynner fristen da å løpe nærmeste hverdag. Fristen for tilbakekalling av listeforslag i 2019 er derfor tirsdag 23. april.

Fylkestingsvalget Troms og Finnmark 2019 - listene blir lagt ut her etterhvert som de kommer inn:

13 søkere har fått tilskudd til å informere om valg og øke valgdeltakelsen. Tiltakene som får støtte har stor variasjon, både når det gjelder målgrupper, geografi og type tiltak. Mer informasjon finner du her.