Kontrollutvalget

Medlemmer:

 1. Staal Nilsen - FrP (leder)
 2. Inga Berit Sara A Sara – AP, (nestleder)
 3. Ellen Johansen – KrF
 4. Jarand Harila – SV
 5. Gro Marie Nilssen – H

Varamedlemmer:

 1. Ole Klaudiussen – H
 2. Jan Henning Pettersen, AP
 3. Magne Medlie – KrF
 4. Hanne Kalliainen – SP
 5. Ivar Pettersen – H
 6. Hege Runa Foss Westgaard – SV
 7. Ravdna Turid Henriksen – KrF

Kontakt

Tine Maggi Roska
Saksbehandler
78 96 32 88