Politisk organisering

Finnmark fylkeskommune har denne inndelinga for den politiske delen av organisasjonen. 

Fylkestinget Fylkesutvalget Administrasjonsutvalget Hovedutvalget for kompetanse (HUK) Hovedutvalget for kultur og samferdsel (HU KS) Kontrollutvalget Rådet for likestilling av funksjonshemmede Klagenemda Eldrerådet Yrkesopplæringsnemnda ffk

Eldrerådet behandler alle saker som angår levekår for eldre og kan også ta opp saker på eget initiativ. Eldrerådets medlemmer velges av fylkestinget.

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget og påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede behandler alle saker som gjelder levekår for funksjonshemmede og kan også ta opp saker på eget initiativ. Rådet følger valgperioden.

Møtene i klagenemnda er unntatt offentlighet.

Fant du det du lette etter?