Møteplan regionalt planforum

Klikk for stort bilde

  • Møtedag er markert med rød ring (totalt 10 møter)
  • Møter er vanligvis i fylkestingssalen på fylkeshuset i Vadsø
  • Møtene starter kl 10:00 og avsluttes +/- kl 14:00 avhengig av saksmengde
  • Det serveres lunsj
  • Innmelding av saker fra kommunene: Fortløpende – minst 3 uker før ønsket møte! Frist for forventningsnotat og vedlegg/dokumenter er tirsdag, vel 2 uker før aktuelt møte