Regionale planer og strategidokumenter

Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet i Finnmark og har ansvar for å utarbeide regionale planer og strategidokument i tett samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner.

Hvilke planer og strategidokument som skal utarbeides besluttes gjennom arbeidet med regional planstrategi, på bakgrunn av hva som anses som de viktigste regionale utfordringene knyttet til ønsket utvikling i fylket. Regionale planer skal legges til grunn for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Finnmark, mens regionale strategidokument angir hva som er ønsket politisk retning i fylket.
 

Nyttige veiledere i arbeidet med regionale plandokument:

 

Overordnede plandokumenter

 

Samferdsel

 

Opplæring

 

Næring

 

Kultur

 

Folkehelse 

 

Idrett

 

Tannhelse

 

Natur og miljø

 

Internasjonalt

 

Interne planer

Kontakt

Stian Sørensen
Spesialrådgiver Regional planlegger
78 96 32 20
Ole Stian Søyseth
Økonomi- og analysesjef
78 96 31 24
982 03 555