Plankonferanse 2016

Klikk for stort bilde

Under finner dere program og presentasjoner fra plankonferansen 2016 i Karasjok.

 

Presentasjoner fra plankonferansen 2016

Her kan du lese programmet for årets plankonferanse som fant sted i Karasjok (PDF, 171 kB). (PDF, 171 kB)

 

Presentasjonene finner du her:

Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, ved Martin Lund-Iversen, NMBU (PDF, 188 kB) (PDF, 188 kB)
Klimaprofil Finnmark, ved Eva Forsgren, NVE Region nord (PDF, 17 MB) (PDF, 17 MB)
Vannforvaltning i kommunal planlegging, ved Ellen Margrethe Stabursvik, prosjektleder i Valdres og Hallingdal vannområder (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)
Plansatsing i nord, ved Aase M. Midtgaard Skrede og Andreas Einevoll, Kartverket (PDF, 8 MB) (PDF, 8 MB)
Universell utforming, ved Oddvin Farestveit, seniorrådgiver BUFDIR (PDF, 10 MB) (PDF, 10 MB)
Bruk av områderegulering, ved Ulla Sennesvik, seksjonsleder Rambøll Alta (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)
Områdereguleringer i Hammerfest, ved Øyvind Sundquist, plansjef Hammerfest kommune(PDF, 4 MB) (PDF, 4 MB)
Folkehelse i plan: "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" - prosjektarbeid, ved Britt Somby, rådgiver folkehelse, Finnmark fylkeskommune  (PDF, 343 kB) (PDF, 343 kB)
Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, ved Åse M. Kongsbak, arealplanlegger, Hammerfest kommune (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)
Folkehelse i plan- og bygningsloven, ved Stian Sørensen, Finnmark fylkeskommune. (PDF, 470 kB) (PDF, 470 kB)
Reindriftens omdømme, ved Trond Aarseth, Fylkesmannen (PDF, 64 kB) (PDF, 64 kB)
Reindriften ekspropriasjonsrettslige og erstatningsrettslige vern, ved Jens-Petter Falkensten, Fylkesmannen. (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)