Plankonferanse

Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune samarbeider med Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å arrangere plankonferanser for kommunene i Finnmark. Temaene er knyttet til plan- og bygningsloven og aktuelle planoppgaver for kommunene.

Årets plankonferanse

Finnmark fylkeskommune har i samarbeider med Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å arrangere plankonferanse for kommuner, sektormyndigheter, private konsulenter og andre som jobber med planlegging i Finnmark. Plankonferansen arrangeres på høsten og sted for konferansen varierer fra år til år. 
 
Sted og tid for årets plankonferanse vil bli kunngjort våren 2019.
 
 

Kontakt

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31