Kulturminneplan i kommunen

Klikk for stort bildeRiksantikvaren har utarbeidet en veileder som skal være et bidrag til kommunenes arbeid med kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer. Målgruppen er kommuner som skal i gang med, eller har begynt dette arbeidet.

Kommunene er svært viktige som forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer.

Veilederen tar for seg alle trinn i planprosessen – fra oppstarten, planprogram, avgrensning, medvirkning og råd om utarbeidelse av selve planen.

Veilederen er en del av Riksantikvarens satsing "Kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen", der målet er å gjennomføre en rekke tiltak for blant annet å styrke kulturminnearbeidet i kommunene. Veilederen er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Last ned veilederen for kulturminneplan her (PDF, 10 MB).

Kommuner som ønsker å starte arbeidet med kulturminneplan kan få inntil 100 000,- i støtte fra Riksantikvaren. Det er ønskelig med et samarbeid med Fylkeskommunen/Sametinget, men kommunen står fritt til å søke midler fra Riksantikvaren.

I Finnmark har disse kommunene fått midler til registreringer og utarbeidelse av kulturminneplaner.

  • Vardø
  • Hammerfest
  • Nordkapp
  • Kautokeino 

Les mer på Riksantikvarens side

Eksempel på kulturminneplan Skien kommune (PDF, 7 MB)

Kontakt

Jan Ingolf Kleppe
Fagleder kulturminnevern og kulturarv/Arkeolog
78 96 30 74