Kommunal planveiledning

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen har ansvaret for planfaglig veiledning overfor kommunene i Finnmark. Vi anbefaler at innspill kommer så tidlig som mulig i en planprosess, slik at eventuelle interessemotsetninger og planproblemer kan avklares.

Kommuneplan

Kommunen skal ha en kommuneplan bestående av en samfunnsdel med handlingsplan og  en arealdel.  Hvert fjerde år vurderer kommunen planbehovet sitt ved utarbeidelse av kommunal planstrategi. 

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi skal utarbeides minst en gang i en valgperiode og senest et år etter konstituering av et nytt kommunestyre. Kommunal planstrategi gir en beskrivelse av utviklingen i kommunen og en vurdering av hvordan planbehov kommunen har. 

 

Kontakt

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31
Stian Sørensen
Spesialrådgiver Regional planlegger
78 96 32 20