Nordnorsk råd

Nordnorsk råd er etablert av Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner som et felles politisk samarbeidsorgan for å styrke landsdelen politisk.

På denne siden finner du protokoller fra Nordnorsk råd.