Samfunnsplanlegging

Kommunal planlegging har til formål å stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Plan- og bygningslov slår fast at kommuner skal ha en kommuneplan som inneholder en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet verktøy for kommunens helhetlige planlegging og legger føringer for hvilken retning kommunesamfunnet skal utvikles. Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar.

Nyttige veiledere og verktøy til arbeidet med kommunal planstrategi:

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Stian Sørensen
Regional planlegger
78 96 32 20