Plankonferanse

Plankonferansen 2015. Foto: Maria Borch Mietinen - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune samarbeider med Fylkesmannen i Finnmark om å arrangere plankonferanser for kommunene i Finnmark. Temaene er knyttet til plan- og bygningsloven og aktuelle planoppgaver for kommunene.

Plankonferanse 

Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark gjort det til en fin tradisjon å arrangere plankonferanse for kommuner, sektormyndigheter, private konsulenter og andre som jobber med planlegging i Finnmark. Plankonferansen arrangeres på høsten og sted for konferansen varierer fra år til år. 
 
Siste års plankonferanser:  
  • 2016: Karasjok
  • 2015: Kirkenes 
  • 2014: Alta 
  • 2013: Vadsø 
  • 2012: Hammerfest  
 

Presentasjoner fra årets plankonferanse

 

Her kan du lese programmet for årets plankonferanse som fant sted i Karasjok (PDF, 171 kB).

Presentasjonene finner du her:

Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, ved Martin Lund-Iversen, NMBU (PDF, 188 kB)

Klimaprofil Finnmark, ved Eva Forsgren, NVE Region nord (PDF, 17 MB)

Vannforvaltning i kommunal planlegging, ved Ellen Margrethe Stabursvik, prosjektleder i Valdres og Hallingdal vannområder (PDF, 2 MB)

Plansatsing i nord, ved Aase M. Midtgaard Skrede og Andreas Einevoll, Kartverket (PDF, 8 MB)

Universell utforming, ved Oddvin Farestveit, seniorrådgiver BUFDIR (PDF, 10 MB)

Bruk av områderegulering, ved Ulla Sennesvik, seksjonsleder Rambøll Alta (PDF, 2 MB)

Områdereguleringer i Hammerfest, ved Øyvind Sundquist, plansjef Hammerfest kommune (PDF, 4 MB)

Folkehelse i plan: "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" - prosjektarbeid, ved Britt Somby, rådgiver folkehelse, Finnmark fylkeskommune  (PDF, 343 kB)

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, ved Åse M. Kongsbak, arealplanlegger, Hammerfest kommune (PDF, 2 MB)

Folkehelse i plan- og bygningsloven, ved Stian Sørensen, Finnmark fylkeskommune. (PDF, 470 kB)

Reindriftens omdømme, ved Trond Aarseth, Fylkesmannen (PDF, 64 kB)

Reindriften ekspropriasjonsrettslige og erstatningsrettslige vern, ved Jens-Petter Falkensten, Fylkesmannen. (PDF, 2 MB)

Publisert av Evelyn Johnsen. Sist endret 04.11.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Annbjørg Løvik
Arealplanveileder
78 96 30 31
917 33 131
Hans Anders Theisen
Arealplanveileder
78 96 30 12