Høringer

Her finner du høringer på regionalt nivå.

Pågående høringer

Tittel Type Status Høringsfrist

 

 
 
 
Regional plan Pågående 30. september

 

Om regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027

Sametingsrådet og Hovedutvalg for folkehelse, kultur og samferdsel har vedtatt å sende høringsutkast til regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark til høring og offentlig ettersyn. Nå kan høringsparter og privatpersoner uttale seg til planen.

Høringsutkastet til Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027 er utarbeidet av Finnmark fylkeskommune og Sametinget i fellesskap, og sendes også ut til en rekke høringsinstanser, deriblant alle kommunene i Finnmark.

Høringsfristen er satt til 30. september.

 

Sende høringsinnspill?

Høringsinnspill på e-post sendes til postmottak@ffk.no.

Høringsinnspill sendt med brev postes til:

Finnmark fylkeskommune
Postboks 701 Fylkeshuset
9815 Vadsø
Fant du det du lette etter?