Regionalt planforum

Regionalt planforum er en møtearena for myndigheter og forslagstillere. Foto: Harald F. Hereide - Klikk for stort bildeRegionalt planforum er en møtearena for myndigheter og forslagstillere. Foto: Harald F. Hereide Regionalt planforum er et forum der kommuner og andre forslagsstillere kan presentere sine planer i en tidlig fase i planprosessene. Finnmark fylkeskommune innkaller relevante berørte parter, statsetater og nabokommuner.

Formålet med regionalt planforum

Regionalt planforum er en møteplass der fylkeskommunen, kommuner og forslagstillere kan legge frem planprogram, planspørsmål eller planforslag for sektormyndigheter og berørte nabokommuner.

Forumet skal legge opp til gjensidig informasjon og drøfting av diverse planspørsmål og ulike sektorinteresser. Formålet er at parter skal kunne diskutere og løse planutfordringer tidlig i planprosessene. Regionalt planforum er hjemla i Plan- og bygningslovens § 5-3.

Regionalt planforum i planprosessen

Fylkeskommunen anbefaler at kommuner og forslagstillere bestiller planforum tidlig i planprosessene, helst før planprogram er klar for politisk behandling. Videre kan det være nyttig å arrangere regionalt planforum for samme plan flere ganger i planprosessen, helst før endelig planforslag er ute på høring.

Slik bestiller du regionalt planforum

Plan-, kulturminne- og miljøseksjonen arrangerer regionalt planforum. Ta kontakt med arealplanveileder Annbjørg Løvik. Kontaktinfo finnes oppe til høyre på denne siden.

Hvert planforum planlegges av fylkeskommunen i nært samarbeid med forslagsstiller. Vanligvis holder forslagstiller først en presentasjon i plenum. Etter presentasjonen kan enkelte problemstillinger diskuteres nærmere i små grupper.

For at planforumet skal være mest mulig matnyttig for forslagstiller så vel som deltagerne, bør alle deltagere få anledning til å forberede seg i forkant av planforumet. Derfor sender fylkeskommunen, i samråd med forslagstiller, ut relevante dokumenter og problemstillinger til samtlige deltagere 1-2 uker før planforumet

Deltakere på regionalt planforum

Regional stat har plikt å møte i planforumet når fylkeskommunen innkaller. Aktuelle deltagere er:

 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Finnmarkseiendommen
 • NAV
 • Fiskeridirektoratet
 • Statens vegvesen
 • Kystverket
 • Avinor
 • Mattilsynet
 • Statsbygg
 • NVE
 • Forsvarsbygg
 • Direktorat for mineralforvaltning
 • Finnmark fylkeskommune
 • Sametinget
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31