Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet. Fylkeskommunen skal blant annet veilede kommunene i deres planprosesser, ivareta regionale interesser  og gi uttalelser til plansaker i fylket.

 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Charles Petterson
Plansjef
78 96 31 07
414 19 556
Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31
Stian Sørensen
Regional planlegger
78 96 32 20