Plankonferanse

Finnmark fylkeskommune samarbeider med Fylkesmannen i Finnmark om å arrangere plankonferanser for kommunene i Finnmark. Temaene er knyttet til plan- og bygningsloven og aktuelle planoppgaver for kommunene.

Årets plankonferanse

Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark gjort det til en fin tradisjon å arrangere plankonferanse for kommuner, sektormyndigheter, private konsulenter og andre som jobber med planlegging i Finnmark. Plankonferansen arrangeres på høsten og sted for konferansen varierer fra år til år. 
 
Årets plankonferanse finner sted på Thon hotell i Hammerfest 24. - 25. oktober 2017.
 

Presentasjoner fra plankonferansen 2017

  • 2017: Hammerfest
  • 2016: Karasjok
  • 2015: Kirkenes 
  • 2014: Alta 
  • 2013: Vadsø 
  • 2012: Hammerfest  
 

Presentasjoner fra plankonferansen 2016

 

Her kan du lese programmet for årets plankonferanse som fant sted i Karasjok (PDF, 171 kB).

Presentasjonene finner du her:

Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, ved Martin Lund-Iversen, NMBU (PDF, 188 kB)

Klimaprofil Finnmark, ved Eva Forsgren, NVE Region nord (PDF, 17 MB)

Vannforvaltning i kommunal planlegging, ved Ellen Margrethe Stabursvik, prosjektleder i Valdres og Hallingdal vannområder (PDF, 2 MB)

Plansatsing i nord, ved Aase M. Midtgaard Skrede og Andreas Einevoll, Kartverket (PDF, 8 MB)

Universell utforming, ved Oddvin Farestveit, seniorrådgiver BUFDIR (PDF, 10 MB)

Bruk av områderegulering, ved Ulla Sennesvik, seksjonsleder Rambøll Alta (PDF, 2 MB)

Områdereguleringer i Hammerfest, ved Øyvind Sundquist, plansjef Hammerfest kommune (PDF, 4 MB)

Folkehelse i plan: "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" - prosjektarbeid, ved Britt Somby, rådgiver folkehelse, Finnmark fylkeskommune  (PDF, 343 kB)

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, ved Åse M. Kongsbak, arealplanlegger, Hammerfest kommune (PDF, 2 MB)

Folkehelse i plan- og bygningsloven, ved Stian Sørensen, Finnmark fylkeskommune. (PDF, 470 kB)

Reindriftens omdømme, ved Trond Aarseth, Fylkesmannen (PDF, 64 kB)

Reindriften ekspropriasjonsrettslige og erstatningsrettslige vern, ved Jens-Petter Falkensten, Fylkesmannen. (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31
Nora Dahl
Rådgiver plan
78 96 32 67