Skoler i Finnmark

Her er en liste over de fylkeskommunale og statlige skolene i Finnmark.

*Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er statlig eid.