Skjemaer og søkerportaler

Søkere

 1. VIGO (søkerportal til videregående opplæring) Frist 1. februar / 1. mars
 2. Manuell søknad om inntak til videregående opplæring (PDF, 154 kB) Frist 1. mars (Dáppe gávnnat sámegiel veršuvnna (PDF, 150 kB))
 3. Overgangsskjema om behov for tilrettelegging (PDF, 152 kB) Frist 1. mars​ (Dáppe gávnnat sámegiel veršuvnna (PDF, 161 kB))
 4. Application for International Baccalaureate Diploma Programme (PDF, 490 kB) 1. mars
 5. Vedleggsskjema: Søknad om programfag i toppidrett ved Alta vgs (PDF, 124 kB) 1. mars
 6. Vedleggsskjema: Søknad instrumentvalg Vg1 musikk ved Alta vgs (søkerportal) 1. mars
 7. Vedleggsskjema: Søknad for minoritetsspråklige søkere (PDF, 185 kB) Frist 1. februar
 8. Vedleggsskjema: Søknad om fortrinnsrett (PDF, 160 kB) Frist 1. februar
 9. Vedleggsskjema: Søknad om individuell vurdering (PDF, 133 kB) Frist 1. februar​
 10. Endring av skolesøknad etter frist (søkerportal) Frist 15. mars / 15. april
 11. Fjernundervisning i generell studiekompetanse etter 23/5-regel (søkerportal) Frist august

 

Kommunen:

 1. Melding om avgangselever til særskilt utdanningsprogram (PDF, 127 kB) Frist 1. okt.
 2. Melding om avgangselever med sterkt nedsatt funksjonsevne (PDF, 104 kB) Frist 1. okt.

(Vi anbefaler at du laster ned og lagrer pdf-filene for direkte utfylling)

 

Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater

 1. Oppmelding til fag- og svenneprøve for praksiskandidater (PDF, 215 kB)
 2. Prøveprotokoll (PDF, 104 kB)
 3. Bestilling av duplikat - fag- og svennebrev (PDF, 151 kB)
 4. Plan om gjennomføring av manglende fag - vedlegg til lærekontrakt (PDF, 109 kB)
 5. Melding om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt (PDF, 396 kB)
 6. Melding om endring i læreforholdet (PDF, 124 kB)

 

Lærebedrifter og opplæringskontor

 

Privatister

 

Skoleskyss for elever

 

For skoler og næringslivet

 

Personopplysninger

Kontakt

Marius Nymoen
78 96 30 22
Benedicte Hauge Johnsen
78 96 32 07
994 18 189