Skjemaer og søkerportaler

Søkere

 1. VIGO (søkerportal til videregående opplæring) Frist 1. februar / 1. mars
 2. Manuell søknad om inntak til videregående opplæring (PDF, 120 kB) Frist 1. mars (Dáppe gávnnat sámegiel veršuvnna (PDF, 131 kB))
 3. Overgangsskjema om behov for tilrettelegging (PDF, 135 kB) Frist 1. mars​ (Dáppe gávnnat sámegiel veršuvnna (PDF, 131 kB))
 4. Application for International Baccalaureate Diploma Programme (PDF, 285 kB) 1. mars
 5. Vedleggsskjema: Søknad om programfag i toppidrett ved Alta vgs (PDF, 107 kB) 1. mars
 6. Vedleggsskjema: Søknad instrumentvalg Vg1 musikk ved Alta vgs (søkerportal) 1. mars
 7. Vedleggsskjema: Søknad for minoritetsspråklige søkere (PDF, 131 kB) Frist 1. februar
 8. Vedleggsskjema: Søknad om fortrinnsrett (PDF, 129 kB) Frist 1. februar
 9. Vedleggsskjema: Søknad om individuell vurdering (PDF, 114 kB) Frist 1. februar​
 10. Endring av skolesøknad etter frist (søkerportal) Frist 15. mars / 15. april
 11. Fjernundervisning i generell studiekompetanse etter 23/5-regel (søkerportal) Frist august

Kommunen:

 1. Melding om avgangselever til særskilt utdanningsprogram (PDF, 104 kB) Leveringsfrist utsatt til 17. okt.
 2. Melding om avgangselever med sterkt nedsatt funksjonsevne (PDF, 100 kB) Leveringsfrist utsatt til 17. okt.

(Vi anbefaler at du laster ned og lagrer pdf-filene for direkte utfylling)

 

Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater

 1. Lærekontrakt (DOC, 61 kB)
 2. Plan om gjennomføring av manglende fag - vedlegg til lærekontrakt (PDF, 109 kB)
 3. Opplæringskontrakt (RTF, 135 kB)
 4. Melding om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt (PDF, 396 kB)
 5. Melding om endring i læreforholdet (PDF, 98 kB)
 6. Oppmelding til fag- og svenneprøve (PDF, 80 kB)
 7. Vedlegg til oppmelding til fag-/svenneprøve for lærlinger (PDF, 30 kB)

 

Lærebedrifter og opplæringskontor

 

Privatister

 

Skoleskyss for elever

 

For skoler og næringslivet

 

Personopplysninger

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Marius Nymoen
78 96 30 22