Skjemaer og søkerportaler

Søkere

 1. VIGO (søkerportal til videregående opplæring) Frist 1. februar / 1. mars
 2. Manuell søknad om inntak til videregående opplæring (PDF, 139 kB) Frist 1. mars (Dáppe gávnnat sámegiel veršuvnna (PDF, 131 kB))
 3. Overgangsskjema om behov for tilrettelegging (PDF, 128 kB) Frist 1. mars​ (Dáppe gávnnat sámegiel veršuvnna (PDF, 131 kB))
 4. Application for International Baccalaureate Diploma Programme (PDF, 84 kB) 1. mars
 5. Vedleggsskjema: Søknad om programfag i toppidrett ved Alta vgs (PDF, 98 kB) 1. mars
 6. Vedleggsskjema: Søknad instrumentvalg Vg1 musikk ved Alta vgs (søkerportal) 1. mars
 7. Vedleggsskjema: Søknad for minoritetsspråklige søkere (PDF, 108 kB) Frist 1. februar
 8. Vedleggsskjema: Søknad om fortrinnsrett (PDF, 124 kB) Frist 1. februar
 9. Vedleggsskjema: Søknad om individuell vurdering (PDF, 112 kB) Frist 1. februar​
 10. Endring av skolesøknad etter frist (søkerportal) Frist 15. mars / 15. april
 11. Fjernundervisning i generell studiekompetanse etter 23/5-regel (søkerportal) Frist august

Kommunen:

 1. Meldeskjema: Særskilt utdanningsprogram § 6-15 (PDF, 89 kB) Frist 1. oktober
 2. Meldeskjema: Sterkt nedsatt funksjonsevne § 6-17 (PDF, 78 kB) Frist 1. oktober

(Vi anbefaler at du laster ned og lagrer pdf-filene for direkte utfylling)

 

Lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater

 1. Lærekontrakt (DOC, 61 kB)
 2. Plan om gjennomføring av manglende fag - vedlegg til lærekontrakt (PDF, 109 kB)
 3. Opplæringskontrakt (RTF, 135 kB)
 4. Melding om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt (PDF, 353 kB)
 5. Oppmelding til fag- og svenneprøve (PDF, 80 kB)
 6. Vedlegg til oppmelding til fag-/svenneprøve for lærlinger (PDF, 30 kB)

 

Lærebedrifter og opplæringskontor

 

Privatister

 

Skoleskyss for elever

 

For skoler og næringslivet

 

Personopplysninger

Fant du det du lette etter?