Fagbrev på jobb

Arctic Skills - Klikk for stort bilde

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i arbeid.

I mai 2018 vedtok Stortinget en ny ordning for å få flere ufaglærte arbeidstakere til å ta fagbrev. 

Ordningen bygger på et prøveprosjekt med svært gode resultater og innehar elementer fra både praksiskandidatordningen og lærlingeordningen.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Det vil bli mulig å tegne kontrakt for fagbrev på jobb i løpet av våren 2019.

Fagbrev på jobb

Du må være i et arbeidsforhold
  • Du må være i et arbeidsforhold
  • Du må ha minimum ett års allsidig praksis i faget i heltidsstilling. 
  • For kandidater som ikke har hatt heltidsstilling, må samlet praksis være ett år tilsammen. 80% stilling regnes som heltidsstilling.
  • Praksisen må være allsidig og innen det faget du skal få opplæring i.
Hvor lang er læretiden?

Samlet krav til praksistid og opplæring før fag-/svenneprøven tar utgangspunkt i lengden på det aktuelle lærefaget. For de fleste fag vil det si 4 år i heltidsstilling.

Det stilles krav om minimum ett år allsidig praksis i faget i heltidsstilling. For kandidater som ikke har heltidsstilling må den samlede praksisen regnes om til 100% stilling. En stillingsbrøk på 80% godkjennes som heltid. 

Når det tegnes kontrakt skal året med praksis trekkes fra læretiden, det trekkes også fra for eventuell realkompetanse. Minimum kontraktstid er ett år.

Se forskrift til Opplæringslova § 3-56.

Realkompetansevurdering og opplæringsplan

Kandidatene for fagbrev på jobb skal gjennomgå en realkompetansevurdering for å få avklart hva som gjenstår av opplæring i lærefaget og hvor lang læretiden skal være. 

På bakgrunn av realkompetansevurderingen lages det en opplæringsplan for kandidaten som viser hvilke læreplanmål det skal gis opplæring i.

Bedriften utarbeider en intern plan for opplæringen som tar utgangspunkt i kandidatens opplæringsplan.

Skriftlig eksamen

Det stilles ikke krav til fellesfag for kandidater som får opplæring etter ordningen fagbrev på jobb, men de må bestå en sentralt gitt skriftlig eksamen på Vg3 nivå før oppmelding til fag-/svenneprøve. Denne eksamen er den samme som gjelder for praksiskandidater før oppmelding til fag-/svenneprøve.

Bedriften

Bedriften må godkjennes som lærebedrift på lik linje med bedrifter som blir godkjent for å ta inn lærlinger. 

Fylkeskommunen godkjenner lærebedrifter. 

Søke om godkjenning som lærebedrift.

Tilskudd til bedrift

Lærebedriften vil motta basis II tilskudd for kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb. 

Les mer om satsene for tilskudd her.

Fant du det du lette etter?