VO Finnmark - videregående opplæring for voksne

Illustrasjonsbilde av verktøy - Klikk for stort bilde

Er du voksen og mangler videregående opplæring? Her finner du informasjon om videregående opplæring for voksne i Finnmark fylkeskommune.

Hvem kan søke?

Du har rett til gratis videregående opplæring for voksne dersom du

 • fyller 25 år eller mer i søknadsåret
 • kan dokumentere fullført grunnskole eller tilsvarende
 • har folkeregistrert bostedsadresse i Finnmark
 • ikke har fullført videregående opplæring tidligere


Usikker på yrkesvalg eller egne muligheter? Kanskje Karriere Finnmark kan være noe for deg?

Hva tilbyr VO Finnmark?

 

Realkompetansevurdering

Du kan søke om realkompetansevurdering i fellesfag og programfag. I samtale med deg vurderer vi din realkompetanse opp mot kriterier i læreplaner. Vi anbefaler 3 års praksis før du søker. 

Praksiskandidatordning

Har du lang og allsidig yrkespraksis, kan du ta fag-/svennebrev gjennom praksiskandidatordningen. Dette krever dokumentasjon på minst 5 års yrkespraksis, og en godkjent 5-timers skriftlig teorieksamen før oppmelding til fag-/svenneprøve.

Generell studiekompetanse

Vi tilbyr ulike nettbaserte løsninger for søkere til generell studiekompetanse. På nettsidene til Samordna opptak finner du informasjon om 5 års praksiskrav, seks obligatoriske fag og dokumentasjonskrav.

Yrkeskompetanse

Tar du løp innen yrkeskompetanse må du ha 3 skriftlige eksamener og 1 tverrfaglig praktisk eksamen på hvert av trinnene (Vg1, Vg2 og Vg3). 

Hva koster det?

Opplæringstilbud, lærebøker og realkompetansevurdering er gratis for deg med voksenrett. Hvis du ikke har voksenrett må du betale kr 3 000,- for realkompetansevurdering. Søkere med voksenrett prioriteres foran søkere uten rett, både når det gjelder realkompetansevurdering og opplæring.

Prisoversikt for privatisteksamen og eksamen i fag

Søkere med utenlandsk bakgrunn 

Hvis du er en søker med utenlandsk bakgrunn, må du sørge for at du har: 

 • norsk statsborgerskap eller lovlig oppholdstillatelse før du søker, 
 • norskkunnskaper på nivå med norskprøve1B
 • oversatt eventuelle vitnemål og arbeidsattester fra utlandet til norsk før du sender disse.

Dersom du mangler dokumentasjon på fullført niårig grunnskole, må du ta kontakt med din bostedskommune for realkompetansevurdering eller skoletilbud på grunnskolenivå.

Slik søker du

 • Send inn søknad om voksenopplæring og realkompetansevurdering på vigo.no - du kan søke året rundt.
 • Send kopi av nødvendige vitnemål og arbeidsattester til oss per post (postadresse under) eller e-post
 • Meld deg opp til eksamen på privatistweb. Oppmeldingsperioder: 1.-15. september og 1.-31. januar.
 • Meld deg opp til fag- eller svenneprøve. (PDF, 215 kB)

Vitnemål og arbeidsattester sendes:
Finnmark Fylkeskommune
VO Finnmark
9815 VADSØ

Veien videre

Vi behandler din søknad innen 3 uker etter at vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon. Vi tar kontakt med deg for videre vurdering, kompetansebevis og/eller opplæringstilbud.  

Kontakt

Hilde Mari Arvola
Rådgiver
78 96 30 54
930 27 820
Jorid T Torbergsen-Mikkelsen
Rådgiver
78 96 31 30
Trond Fitje
Fagleder
78 96 30 98
9752515