Privatist

Klikk for stort bilde

Ønsker du å forbedre eller få karakterer i et fag som privatist? Her kan du lese mer om hvordan du melder deg opp til eksamen i fag som privatist. 

Hvem kan søke?

Dersom du ikke er elev i et fag og ønsker samtidig å forbedre eller få karakterer i faget, eller vil ta praksiskandidateksamen i forkant av fag-/svennebrev, kan du ta faget som privatist.

Hva er privatisttilbudet?

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring. Du plikter å sette deg inn i læreplanene for fagene og forberede deg hensiktsmessig til eksamen. Se udir.no for forberedelser og veiledning. Ta kontakt med skolen som organiserer din eksamen for tips om læremidler.

Hva koster det? 

For lærlinger er privatisteksamen gratis, og for andre er kostandene per eksamen

  • kr 1 114,- for fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter,
  • kr 1 114,- for fag du ikke har bestått som elev eller privatist,
  • kr 2 231,- for fag du har bestått tidligere som elev eller privatist og vil forbedre karakteren.

Dersom du trekker deg fra eksamen får du ikke refundert kostnadene.

Slik søker du

Meld deg opp og betal eksamensavgift i privatistweb.no - velg Finnmark fylkeskommune. Oppmeldingsperioden for våren er 15. januar-1. februar, og for høsten 1.-15. september.
Når fristen faller på lørdag eller søndag, er Privatistweb åpen t.o.m. første virkedag etter fristen.

Les nøye informasjonen på privatistweb, før du melder deg opp. Hvis du er i tvil om du velger rett fag, se vilbli.no, ta kontakt med din tidligere skole eller oss på e-post.

Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen, gi beskjed til din oppmeldingsskole innen 15. mars om våren eller 1. oktober om høsten. 

Veien videre

Etter oppmelding får du tilsendt:

  • hvor og når du skal møte opp til eksamen - eksamen kan bli avholdt et annet sted enn ønsket skole,
  • hvilke hjelpemidler som er tillatt,
  • reglement og veiledning for eksaminander,
  • og forskrift om klage over karakterer og prøvebedømmelse. 

Etter sensur av eksamen finner du karakteren din på privatistweb. Ønsker du å føre nye fag på ditt vitnemål eller kompetansebevis, må du ta kontakt med din skole. 

Kontakt

Elisabeth Hagala
Fagleder
78 96 30 41
977 85 088