Ungdomsrett

Du har etter søknad rett til 3 år med gratis videregående opplæring etter endt grunnskole. Retten kalles ofte for ungdomsrett eller opplæringsrett. 

Hvilke fylke har jeg ungdomsrett i? 

Du har normalt ungdomsrett i det fylket der du er folkeregistrert per 1. mars. Om du skal flytte til et annet fylke, er det viktig at du orienterer deg om frister og regler i fylket du skal flytte til. Unntaket er landslinjer, som du kan søke til med rett uavhengig hvor du bor i landet. 

Din ungdomsrett varer normalt:

  • 3 år innen 5 sammenhengende år ved studieforberedende utdanningsløp
  • 4 år innen 6 sammenhengende år ved yrkesfaglig utdanningsløp
  • eventuelt 1 år lengre ved omvalg av utdanningsprogram eller programområde 


Du må ta ut retten innen utgangen av det året du blir 24 år. I Finnmark bruker du ett år av retten når du er i opplæring etter 1. november i skole eller etter 6 måneder i bedrift. 

Hvem kan søke om utvidet ungdomsrett?

Har du tungtveiende grunner som har forhindret deg til å fullføre videregående opplæring på normert tid, kan du søke om å utvide ungdomsretten. Tungtveiende grunner kan være psykisk eller fysisk sykdom, sterke sosiale utfordringer, svangerskap, militærtjeneste eller lignende. 

Slik søker du

Send inn søknad om utvidet ungdomsrett med nødvendig vedlegg senest 15. april. 

 Søk om utvidet ungdomsrett (PDF, 94 kB)

Veien videre

Vi behandler din søknad så snart vi har mottatt all dokumentasjon. Du får tilsendt et elektronisk svarbrev på www.altinn.no når søknaden er ferdigbehandlet. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Toni Elisabeth Håvardsrud
Inntaks- og formidlingsleder
78 96 32 48
922 39 959
Marit Strand Hågensen
Rådgiver
78 96 30 42
957 91 267
Elle Kirste Johnsen
Rådgiver
78 96 31 74
971 02 930