Permisjon

Hvis du må avbryte videregående opplæring på grunn av tvingende grunner, kan du søke om permisjon og reservere din nåværende skoleplass til neste skoleår.  

Hvem kan søke?

Er du elev i Finnmark og må avbryte skolegangen på grunn av sykdom, svangerskap, militærtjeneste eller andre tvingende grunner, kan du søke om permisjon fra videregående opplæring. Du må ha både skoleplass og ungdomsrett i Finnmark for å kunne søke.

Hvilke tilbud kan du reservere? 

Din nåværende skoleplass blir reservert til neste skoleår, hvis din søknad blir godkjent. Reservasjonen forutsetter at du søker til samme tilbud og skole innen frist, samt at tilbudet gis neste skoleår. Hvis du søker til andre skoletilbud, faller reservasjonen automatisk bort. 

Slik søker du

Send inn søknad om permisjon så snart du har gyldig dokumentasjon på plass. 

 Søk om permisjon (PDF, 94 kB)

Veien videre

Vi behandler din søknad så snart vi har mottatt all dokumentasjon. Du får tilsendt et elektronisk svarbrev på www.altinn.no når søknaden er ferdigbehandlet. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Toni Elisabeth Håvardsrud
Inntaks- og formidlingsleder
78 96 32 48
922 39 959
Marit Strand Hågensen
Rådgiver
78 96 30 42
957 91 267
Elle Kirste Johnsen
Rådgiver
78 96 31 74
971 02 930