Kjøp av skoleplass toppidrett

Vi kjøper årlig en begrenset antall med skoleplasser i andre fylker for søkere som driver med toppidrett på nasjonalt nivå.

Hvem kan søke? 

Hvis du har ungdomsrett i Finnmark og ønsker å søke om skoleplass i et annet fylke for å drive med toppidrett, kan du søke om at Finnmark fylkeskommune kjøper skoleplass til deg. 

Du må legge ved dokumentasjon som bekrefter at du driver med din idrett på nasjonalt nivå. Dette kan være uttalelse fra nasjonalt forbund eller kretsforbund i enkelte tilfeller, resultater på nasjonalt nivå, eller kopi av inngått kontrakt med lag eller klubb i vertsfylke. 

Vi kjøper ikke skoleplass til private toppidrettsgymnas. 

Slik søker du

Du søker om skoleplass til det fylket du søker til på www.vigo.no. Du sender også inn en skriftlig søknad med gyldig dokumentasjon til: 

Finnmark fylkeskommune
Opplæringsavdelinga v/Inntak
Postboks 701
9815 Vadsø 

Frist: 1. mars. 

Fant du det du lette etter?