Opplæring i skole

Har du fullført grunnskole og er klar for videregående opplæring? Her finner du informasjon om opplæringstilbudene på våre skoler.

Hvem kan søke?

Søkere med ungdomsrett i Finnmark har etter søknad rett til videregående opplæring i fylket. Søkere med ungdomsrett fra hele landet stiller likt ved søking til landslinjer og de statlige videregående skolene i Karasjok og Kautokeino. På de to sistnevnte har samisk ungdom førsterett. Har du ikke rett, kan du fremdeles søke, men prioriteres etter søkere med rett. 

Hva kan du søke på?

Du kan søke på 5 ulike studieforberedende og 8 ulike yrkesfaglige utdanningsprogram. Du finner oversikt over opplæringstilbudene i vår opplæringskatalog (PDF, 3 MB) eller på vilbli.no. Hvis en av dine ønsker blir lagt ned, tar vi kontakt med deg for ny søknad.  

Slik søker du

I uke 2 er søknadsportalen www.vigo.no åpen for søking til videregående opplæring. Frist for å søke om ordinær skole- eller læreplass er 1. mars. Frist for å søke om fortrinnsrett, individuell vurdering, som minoritetsspråklig søker eller som lærekandidat er 1. februar.

 Søk om videregående opplæring på www.vigo.no

Enkelte søknader krever også vedleggsskjema, som du sender til inntakskontoret. Trykk på den enkelte søknads- eller overgangsårsaken nedenfor for å åpne opp vedleggsskjemaet.  

Frist 1. februar: 

 Søknad om fortrinnsrett, eller alternativ opplæringstilbud ved Pasvik folkehøgskole (PDF, 160 kB)

 Søknad om individuell behandling (PDF, 146 kB)

 Søknad som minoritetsspråklig førstegangssøker (PDF, 185 kB)

Frist 1. mars: 

 Overgangsskjema om behov for tilrettelegging (PDF, 152 kB)

 Søknad om valgfritt programfag i toppidrett ved Alta vgs (PDF, 124 kB)

 Søknad om instrumentvalg på Vg1 Musikk, dans og drama - Musikk ved Alta vgs

Veien videre

Du har ansvar for at innholdet i din søknad er oppdatert. Ta kontakt med inntakskontoret ved endringer eller feil, både før og etter frister. Hvis du ikke er folkeregistrert i Finnmark per 1. mars, må du dokumentere flytting innen 15. juni. Les om forhåndsvar og svartyper her.

Viktige svarfrister

Uke 27 Søkere med ungdomsrett og prioriterte gjesteelever får svar på søknaden i VIGO.
Uke 28 Siste frist for å svare på første inntak.
Uke 29 Søkere på venteliste (ungdomsrett) og øvrige søkere (fullføringsrett, voksenrett, ikke-rett og gjesteelever) får svar på søknaden i VIGO. Merk at ventelister er veiledende, og kan variere mellom inntakene. Du kan gå lengre ned i ventelista på grunn av feil eller endringer mellom inntakene, som er hjemlet i lov og forskrift. 
Uke 30 Siste frist for å svare på andre inntak. 
Uke 31 Skolene overtar inntaks- og ventelistene. Søkere som ikke har holdt seg til frister, kan nå ta kontakt med skolene for å føre seg opp på eventuelle ventelister. 
 Uke 34 Første skoledag. Hvis du ikke møter opp, kan du miste retten til mottatt skoleplass.
 


Vær obs på

Vær forberedt på at du kan få tilbud om skoleplass på andre skoler enn dine oppsatte skoleønsker, hvis du ikke har nok karakterpoeng å konkurrere inn med. Hvis du ikke svarer på et tilbud, mister du plassen. Takker du nei til et tilbud, er du ikke lenger garantert skoleplass. 

Kontakt

Marius Nymoen
78 96 30 22
Benedicte Hauge Johnsen
78 96 32 07
994 18 189