Prøvenemnder


Klikk for stort bilde

 

Prøvenemndas arbeid er viktig for kvaliteten i fag- og yrkesopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve, er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

Prøvenemnda er et offentlig verv som blir oppnevnt hvert 4. år etter forslag fra partene i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig innhente forslag også fra andre.

Fylkeskommunen tildeler prøvenemnda hvert oppdrag med fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve i en formell oversendelse.


Kriterier for godkjenning av prøvenemndsmedlemmer

  • Ha fagbrev/svennebrev eller tilsvarende
  • Være aktiv i faget
  • Være egnet

Vi har stadig behov for flere medlemmer i prøvenemnda. Om du kunne tenke deg å bidra i dette arbeidet, fyll ut skjemaet (PDF, 92 kB), send den inn til postmottak@ffk.no  så vil prøvenemndsansvarlig ta kontakt med deg innen kort tid.

 

Honorering av prøvenemnder
 

Prøvenemndsarbeid honoreres etter veiledende satser vedtatt av fylkeskommunen. Reisegodtgjørelse gis etter statens reiseregulativ. Fylkeskommunen dekker tapt arbeidsfortjeneste.
Dersom du har behov for hjelp til utfylling av elektronisk reiseregning, ta kontakt med:
- hilde.kostamo@ffk.no telefon 78 96 31 98 eller
- irene.beathe.kostamo@ffk.no telefon 78 96 31 62.

Veileder for registrering av reiseregning i Visma expense (DOCX, 503 kB)
Reglement godtgjøring (DOCX, 82 kB)

Lønnsmottakere- tapt arbeidsfotjeneste (DOCX, 52 kB)
Selvstendig næringsdrivende (enkeltmannsforetak)- tapt arbeidsfortjeneste (DOCX, 51 kB)
Innrapportering av kompensasjonssats- selvstendig næringsdrivende (DOCX, 49 kB)
Pensjonister, turnusarbeidere og studenter (DOCX, 49 kB)

 

Prøvenemndskurs vår 2019

 

Alle prøvenemndsmedlemmer må på opplæring i regi av Finnmark fylkeskommune. Kursene omhandler lover og forskrifter, læreplaner og vurdering. Dette gir prøvenemndsmedlemmer vurderingsfaglig kompetanse.

Kurset varer i 1 dag, oppstart kl. 09.00, avslutning kl. 15.30.
Det blir servert lunsj.

Finnmark fylkeskommune dekker reise- og oppholdsutgifter samt tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med disse kursene.

Kursene nedenfor gjelder kun for nye prøvenemndsmedlemmer.

Kirkenes- Thon hotell Hammerfest- Thon hotell Alta- Thon hotell
22.februar 19. februar 13. februar
9. april 5. april 12. april
18. juni 13. juni 20. juni

Kontakt

Trine Jennycorn
Rådgiver
78 96 32 15
918 00 910