Når lærekontrakt er godkjent

Klikk for stort bilde

Hva må lærlingen/ lærekandidaten og lærebedriften gjøre når lærekontrakten er godkjent?

 

Til deg som er lærling/lærekandidat:

Når lærekontrakten/opplæringskontrakten din er godkjent, kan du laste den ned ved å logge deg inn på vigo.no

Dersom du mangler fellesfag anbefaler vi at du tar kontakt med fagopplæringskoordinator ved din videregående skole, som kan være behjelpelig med å gi et tilbud slik at du kan få bestått manglende fag.

Kontaktinformasjon til fagopplæringskoordinatorer finner du her.

Oppmelding til eksamen skjer på: www.privatistweb.no. Oppmeldingsperiodene er hele januar og 1.- 15. september.

 

Til lærebedrift:

Godkjent lærekontrakt kan lastes ned i Vigo Bedrift.

Faglig leder har det formelle ansvaret for at opplæringen blir gitt i henhold til opplæringsloven med forskrifter. I de tilfellene der lærlingen er knyttet til et opplæringskontor, samarbeider opplæringskontor og faglig leder om oppgavene.

Fag- og svenneprøven skal som hovedregel gjennomføres ved slutten av opplæringstiden og skal normalt være avsluttet senest innen to måneder fra dette tidspunktet, jf. forskrift til Opplæringslova § 3-48 andre ledd.

Alle de fylkeskommunale videregående skolene har fagopplæringskoordinatorer som sammen med opplæringskontor og frittstående lærebedrifter skal følge opp lærlinger i bedrift. Ved eventuelle utfordringer som måtte oppstå i læretiden, ta kontakt med fagopplæringskoordinator.

Jfr. Opplæringslova § 4-7 skal lærebedriften årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæring av lærlinger og lærekandidater.

 

Kontakt

Elisabeth Klogh Hegge
Seksjonssjef
78 96 31 06
Gunhild Pedersen
Rådgiver
78 96 31 42
Gerd Hammari
Saksbehandler
78 96 30 71