Læreplassøkere

Har du søkt om læreplass innen 1. mars? I så fall, nå er din søknad om læreplass formidlet til lærebedrifter og opplæringskontor i Finnmark. 

Lærebedrifter vurderer din søknad

Vi har sendt ditt navn, dine karakterer og fravær til aktuelle opplæringskontor i Finnmark. Opplæringskontorene tar kontakt med lærebedrifter, som tar inn lærlinger i det faget du har søkt. Lærebedriftene vurderer din søknad. 

Ta aktivt kontakt med lærebedriftene

Det er opptil lærebedriften å vurderer hvilke søkere som kan være aktuelle lærlinger i bedriften. Lærebedrifter som synes du er en aktuell kandidat, tar kontakt med deg for intervju.

Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med lærebedrifter i ditt fag, for å øke dine sjanser for å få læreplass. Du kan for eksempel be om en samtale, hvor du får presentert deg selv og fortelle hvorfor du ønsker å være lærling akkurat i denne bedriften.

Fagopplæringskoordinator gir deg råd og veiledning

Hvis du trenger råd om hvordan du kan gå frem, kan du ta kontakt med fagopplærings-koordinatoren, på skolen du gikk ved sist, for nærmere veiledning.

Hva skjer hvis jeg ikke får læreplass?

Dersom du er søker med ungdomsrett og ikke har fått læreplass innen 1. september, vil du få et brev fra oss om tilbud med alternativ fagopplæring, Vg3 i skole. Vg3 i skole er et alternativt tilbud på skolen, som skal gi deg den opplæringen du ville ha fått i en lærebedrift.

Vg3 i skole er 1 år skole og har ikke samme praksis som en læreplass. De fleste tilbudene om Vg3 i skole er utenfor Finnmark.

Hva skjer hvis jeg takker nei til et tilbud om læreplass?

Har du takket nei til læreplass et opplæringskontor tilbyr deg, bruker du et år av fristen til videregående opplæring. Hvis du takker nei til tilbud om læreplass gir ikke fylkeskommunen deg tilbud om alternativt Vg3 i skole. Men du kan fortsatt skaffe deg læreplass på egen hånd.

Har du allerede fått læreplass?

Dersom du allerede har fått læreplass, men ennå ikke tegnet lærekontrakt, vil vi gjerne vite om det. Ta kontakt med kontaktpersonen, som du ser på høyre side, enten per e-post eller tlf. 

Lærebedrifter i andre fylker

Du kan å søke om læreplass andre steder enn i Finnmark, hvis du ønsker dette. Du må da selv ta kontakt med de bedriftene du ønsker å være lærling i.

Kontakt

Gunhild Pedersen
Rådgiver
78 96 31 42
Elisabeth Klogh Hegge
Seksjonssjef
78 96 31 06
958 89 466
Gerd Hammari
Saksbehandler
78 96 30 71