For lærebedrifter

Klikk for stort bilde

Ønsker din bedrift å bli godkjent lærebedrift? Her finner du søknad og informasjon om krav til godkjente lærebedrifter. 

Hvilke bedrifter kan bli godkjent lærebedrift?

For å bli en godkjent lærebedrift skal bedriften: 

  • Ha en kvalifisert faglig leder som har ansvar for opplæringa og for at lærebedriften følger opplæringsloven med forskrifter.
  • Ha nødvendig utstyr og produksjon for å kunne gi opplæring i samsvar med læreplanen.
  • Gi lærlingen opplæring etter gjeldende læreplan i faget. Til dette må lærebedriften utvikle en intern plan for opplæringa i bedriften.
  • Snarest mulig ordne en skriftlig arbeidsavtale ved inngåelse av lærekontrakt, og senest en måned etter at arbeidsforholdet tar til (jf. arbeidsmiljøloven § 14-5).
  • Ha en eller flere instruktører som tar seg av opplæringa av lærling/lærekandidat, dersom faglig leder i bedriften ikke står for opplæringen selv.
  • Rapportere årlig til fylkeskommunen om opplæringa av lærling/lærekandidat.
  • Planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæringen systematisk.
  • Sammen med lærling/lærekandidat gjennomføre skriftlige halvårsvurderinger.
  • Melder opp lærling/lærekandidat til fag-/svenne-/kompetanseprøve.

 

Slik søker du

Fyll ut søknad om godkjenning som lærebedrift og faglig leder/instruktør (PDF, 652 kB). Du sender den til postmottak@ffk.no

Veien videre

Vi behandler søknaden innen 3 uker etter å ha mottatt søknaden. Du får svar per e-post.

Tilskudd

Tilskudd til lærebedrifter utbetales 2 ganger i året, i januar og i juli.

Kontakt

Elisabeth Klogh Hegge
Seksjonssjef
78 96 31 06
Gunhild Pedersen
Rådgiver
78 96 31 42
Janet C Amble
Rådgiver
78 96 32 41