Alternativt Vg3 i skole

Står du uten tilbud om læreplass innen 1. september, får du et alternativt tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på ditt Vg2-løp. 

Du har rett til Vg3 fagopplæring i skole dersom du:

  • har ungdomsrett
  • har bestått alle fag på Vg1 og Vg2
  • har søkt om læreplass innen fristen 1.mars
  • har ikke tidligere fått tilbud om lærekontrakt fra opplæringskontor/bedrift.

Legg merke til at dersom du tidligere har takket nei til tilbud om læreplass, har du ikke lenger rett på tilbud om Vg3 fagopplæring i skole.

Vi i opplæringsavdelinga tar kontakt med deg for tilbud. 

Kontakt

Opplæringsavdelinga -
Sentraladministrasjonen
789 63 000
Margunn Blix
Opplæringssjef
78 96 31 81
920 97 943